Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
305009
Očekávaná návratnost
- 142042
Očekávaná koncová cena
162967

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 3575 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 4820 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 5100 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 4253 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 6746 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 4651 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Boots - Prodáváno za 9781 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 5241 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 4340 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 4755 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Coat - Prodáváno za 4209 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 4218 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 4507 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 4389 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 3920 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Masque - Prodáváno za 4813 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Masque - Prodáváno za 4822 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 5135 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 5021 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4538 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 4441 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 4128 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 4270 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 4179 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 4748 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 4106 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 4428 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Gloves - Prodáváno za 4221 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Gloves - Prodáváno za 4305 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 4382 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
30509

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
30509

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2178 za)
Bolt of Gossamer (148 za)
Remaining Cost
30509

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Shoe Sole (2298 za)
Gossamer Epaulet Panel (1431 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6998 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (9098 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7155 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8195 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8784 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6987 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 6 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 6 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 6 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Coat Lining
Vytvoř: 1 Gossamer Shoe Upper
Objev:

Gossamer Shoe Sole (2)
Gossamer Shoe Upper (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!