Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
292444
Očekávaná návratnost
- 121965
Očekávaná koncová cena
170479

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 3113 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 3138 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 4288 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 4265 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 2552 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 3037 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 3453 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 3411 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 3404 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 4242 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 3236 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 3146 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 4376 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Masque - Prodáváno za 3203 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Masque - Prodáváno za 2992 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 3098 za pomocí Max Buyout
8 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 3920 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 3428 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 4020 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 3082 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 5357 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 3377 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 3475 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 3329 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 3352 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Gloves - Prodáváno za 3075 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 3156 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
292444

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
292444

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3744 za)
Bolt of Gossamer (202 za)
Remaining Cost
292444

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (3346 za)
Gossamer Helm Strap (3205 za)
Gossamer Helm Padding (69 za)
Gossamer Epaulet Panel (2918 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (5166 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7999 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4687 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5984 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7099 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (5160 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 13 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 13 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 6 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Panel
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 6 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!